BAŞARIYI ŞANSA BIRAKMAYIN!
Özel Ders Yardım ile Matematikte Başarı
www.ozeldersyardim.com
ANKARA

Birebir Ders Anlatmak

Özel ders, yani birebir ders anlatmak zaman ilerledikçe yeni bir uzmanlık alanı olarak karşımıza çıkmakta. Bu uzmanlık alanı öğretmek mesleğini yapan kişilerce iyi bilinir ki dershanede ya da okulda ders anlatmaktan oldukça farklıdır. Sınıf derslerinde çok başarılı olan bir öğretici birebir derslerde o kadar da iyi olmayabilir. Ya da tam tersi şekilde birebir derslerde çok başarılı olan bir meslektaşımız sınıf derslerinde o kadar da başarılı olamayabilir. Bu farklılıklarımız başta söylediğimiz gibi özel dersin çok farklı bir uzmanlık alanı olduğunu bize anlatmakta.

Peki nedir özel dersi böylesine farklı bir alan kılan özellik. Özel ders anlatmayı böyle farklılaştıran küçük ayrıntılardan biraz bahsedelim. Birebir dersler, öğrenciyi -yani biz öğretmenler olarak karşımızda bilgiyi vermeyi hedeflediğimiz akılı- daha iyi tanımamızı gerektirir. Sınıf derslerinde öğrencilerin her birini tek tek tanımadan da iyi bir öğretici olunabilir. Fakat özel derste bu neredeyse imkansızdır. Özel derste öğrencimizi iyi tahlil etmeli, eksik olduğu noktalar nedir, diğer öğrencilere göre daha iyi olduğu noktalar nedir bunları ölçmeliyiz. Tüm bu ölçümlere göre sınıf derslerine göre daha kısıtlı olan zamanımızı daha verimli nasıl kullanırız bunu keşfetmeliyiz. Sınıf derslerinde sınıfta bulunan öğrencilerin seviyesinin bir ortalamasını düşünerek bu ortalamaya göre ders anlatırız. Özel derste ise öğrencinin seviyesini iyi teşhis etmek dersi iyi anlatmaktan bile daha kritik bir noktadır. Bu farklılıkları en iyi keşfetmek tabiki iki alanı da uzun süre deneyimleyerek mümkün.

Özel ders almak yüksek beklentilerle girişilen bir eylemdir. Özel ders vermek ise bu yüksek beklentileri karşılaması için olabildiğince uzmanlaşmayı gerektirir. Özel derslerin sınıf derslerine göre daha fazla emek istemesi biraz da bununla alakalıdır.