BAŞARIYI ŞANSA BIRAKMAYIN!
Özel Ders Yardım ile Matematikte Başarı
www.ozeldersyardim.com
ANKARA

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

Hızlı okuma teknikleri okuma ve anlama becerimizi kazanmamıza yardımcı olur. Bu beceriyi kazanmak için çok okumak gerekmektedir.

İlk önce metni bir bütün olarak ele almak gerekir. Metne bir göz gezdirilir, okunulan şey neyi anlatmayı hedeflemiştir. İlk olarak bunlara bakılır. Kelime yerine satırın daha geniş bir bölümünü görmek ve algılamaktır. Sesli okuyarak bu alışkanlığı kazanabiliriz. Dudaklarımızı ve dilimizi oynatarak okumalıyız. Konsantre olmak gerekir. Odaklanma artar, algıda seçicilik yaratır, süreden tasarruf edilir, görme açısı genişler, beyin algılama hızını artırır. Okunulan metni anlama ve onu zaman geçtikten sonra da rahatlıkla hatırlar konuma erişilir. Metindeki temayı ana fikri daha fikri anlayabiliriz. Beynimiz hızlı çalışır ancak gözlerimiz daha yavaş hareket eder . Görüş açımızı genişletirsek gözlerimizin daha hızlı hareket ettiğini fark edeceğizdir. Örneğin yüz sayfalık kitapta ortalama yirmi bin kelime bulunmaktadır. Dakikada yüz elli kelime okuyan bir insan bu kitabı hızlı okuma teknikleriyle neredeyse iki buçuk saatte bitirir. Görüş açımızı genişletirsek birden fazla kelimeyi alır bir satırlık kelimeyi iki göz hareketine kadar indirebiliriz.

Sonuç olarak hızlı okuma teknikleri uygulayabilmek için kitap okuma alışkanlığı edilmeli, kitap okumayı sevmeliyiz. Böylece bu teknikleri metin üzerinde uygulayarak hızlı okuma tekniğini başarılı bir şekilde uygulamış oluruz. Böylece zamandan tasarruf etmiş oluruz.