BAŞARIYI ŞANSA BIRAKMAYIN!
Özel Ders Yardım ile Matematikte Başarı
www.ozeldersyardim.com
ANKARA

Özel Dersten Maksimum Verim Almak

Özel dersin maksimum verimde geçmesi için öğretmenin ve öğrencinin göz önünde bulundurmaları gereken noktalar vardır. Özel ders, öğrencinin kendini yorgun hissetmediği bir zaman diliminde, kendini rahat hisettiği bir ortamda ve kendini rahat ifade edebildiği bir öğretmen ile yapılmalıdır. Öncelikli olarak bu şartların sağlanması öğrencinin birşeyler öğrenmeye hazır hale gelmesi açısından önemlidir.

Öğrenci bu şartları sağlayıp derse hazır olur ve sıra öğretmene gelir. Dersin verimini artırmak için öğretmene düşen görev ise zamanı iyi kullanmaktır. Çünkü özel derste konu anlatımı kadar o konudaki farklı soru tarzlarına değinmek de önemlidir. Bu yüzden konu anlatımı yapılırken mümkün olduğunca vakitten tasarruf edilmeli, öğrencinin daha az zamanda daha çok öğrenmesi amaçlanmalıdır. Bu düşünceden hareketle özel dersin daha önceden hazırlanmış notlardan işlenmesi fikrine varılır. Daha önceden hazırlanmış bu notlar sayesinde öğrenci konu anlatımı yapılırken bir şeyler yazma ihtiyacı duymaz hem derse daha iyi konsantre olur hem de farklı soru tarzlarına değinmek için gerekli zaman yaratılmış olur. Öğrenci konu ile ilgili birşeyler hatırlamak istediğinde konunun gereksiz ayrıntılardan arındırıldığı kısa ve öz olan bu notlara bakar.

Bunlara ek olarak aşağıda saydığımız maddeler de özel dersin verimini artırmak açısından oldukça önemlidir ve aklımızda bulunmasında yarar vardır.

  • Öğrenci öğretmene ne kadar çok soru sorarsa ders o kadar kaliteli olur.
  • Öğretmen öğrenciye ne kadar çok soru sorarsa öğrencinin derse olan ilgisi o kadar canlı kalır.
  • 40-50 dakikada bir verilen aralar öğrencinin zihninin optimal düzeyde çalışmasını sağlar.
  • Derslerin bir kaç kaynaktan beraber işlenmesi öğrencinin farklı soru tarzlarına aşinalık kazanmasında etkili olur.
  • Derste işlenen konuların ödevlerle pekiştirilmesi öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlar.

Tüm bunlar aslında okul dersleri ve özel dersin yapıları arasındaki şu farktan kaynaklanmaktadır. Okul derslerinde öğretmen öğrenciye sadece yolu gösterir. Özel derslerde ise öğretmen öğrenciye tüm yol boyunca eşlik eder. Bu yazıda da öz itibariyle öğretmen ve öğrencinin beraber yürüyeceği bu yolda birbirlerine nasıl yardımcı olacakları anlatılmıştır.