BAŞARIYI ŞANSA BIRAKMAYIN!
Özel Ders Yardım ile Matematikte Başarı
www.ozeldersyardim.com
ANKARA

Okula Derslerine Takviye Özel Ders

Matematik, günümüzde öğrencilerin eğitim hayatı boyunca başını ağrıtan bir sorun olmaya devam ediyor. Öğrenciler sınavlarda istedikleri Matematik netlerini yakalayamıyor, bunun neticesinde istedikleri bölümlerde okuyamıyor ya da KPSS'de istedikleri yerlere yerleşemiyor. Sınavlarda yaşanılan bu başarısızlıklar öğrencinin okul hayatı boyunca Matematiği düzenli çalışmamasının bir sonucudur ve öğrencinin böyle bir sonuçla karşılaşmaması için okula takviye özel ders bir çare olarak önümüze çıkmaktadır. Konuya biraz daha yakından bakalım.

Öğrencilerin sınavlarda Matematik ile ilgili yaşadığı sorunlara baktığımızda bu sorunların öğrencinin okul hayatı boyunca Matematiğe doğru yaklaşmamış olmasından kaynaklandığını görürüz. Matematiğin ayırt edici ders olduğunun farkına varılmaması, sadece yazılılardan önce defter notlarından çalışılması bu yanlış yaklaşımlara örnektir. Öğrenim hayatında Matematiğe sınavdan sınava değil düzenli bir şekilde çalışan, sadece defter notlarıyla yetinmeyip değişik kaynaklardan da yararlanan bir öğrenci şüphesiz ki hem okul derslerinde hem de gireceği sınavlarda istediği başarıyı elde eder. Okul hayatı boyunca tüm sınıflarda Matematik ile arası iyi olan bir öğrencinin bu sınavlarda Matematikten kötü bir sonuç alması beklenebilir mi? Yani öğrenci Matematik çalışmayı sadece sınava gireceği yıllarda yapmaz da tüm eğitim hayatına aynı oranda yayarsa ya da bu doğrultuda özel ders almaya ara sınıflarda başlarsa sorunun kaynağına inmiş, sorun oluşmadan onu çözmüş olur.

Tabi bu bağlamda okula takviye özel dersin amacını anlamak açısından, okulda gösterilen Matematik ile sınavlarda öğrencilerden yapılması beklenen Matematiğin arasındaki farklara da değinmek gerekiyor. Okul derslerinde öğretmenler Matematiğin sadece ana hatlarını gösterirler. Değişik soru tarzlarına çok fazla zaman ayıramazlar. Dolayısıyla yazılılarda da gösterdikleri bu ana hatlardan soru sorarlar. Öğrenci de sadece defter notlarından bu kısımları çalışarak yazılılardan yüksek not alabilir. Bu tür bir çalışmanın uzun vadede doğuracağı kötü sonuçları kestirmek güç değildir. Bu yüzden öğrenci konuyu defterde olduğu kadarıyla değil tamamıyla öğrenmeyi benimsemeli, farklı kaynaklardan da çalışmayı alışkanlık haline getirmelidir. Çünkü nihai belirleyici olan ÖSYM sınavları, okul derslerinde gösterilen Matematikten daha kapsamlıdır. Diğer bir husus ise soruları çözerken hız kazanmaktır. Okul derslerinde bir sorunun nasıl çözüleceği öğretilir ama o soruyu hızlı çözme yöntemi ya da çözerken kullanacağınız kısa yollar anlatılmaz. Bu kısayollar özel derslerin ilgi alanına girer.

İşte okul derslerine takviye olarak alınan özel ders size bunları vaadeder. Size sadece sınavlarda yüksek notlar almak için yeterli olan Matematiği değil, aynı zamanda sağlam bir Matematik altyapısı için gerekli ihtiyaçları da sunar. Unutmayın ki bu ihtiyaçlar size ilerde gireceğiniz merkezi nitelikteki sınavlar için son derece gerekli olacaktır.